Emersoni : «do Áast i madh nŽ historinŽ e njerŽzimit ka qenŽ fitore e entuziazmit tŽ dikujt.